Bli kund

Varmt välkommen att boka ett personligt möte!

Fröken Fridas Assistans – Vi hjälper dig hela vägen

Tre månader, det är allt vad som behövs enligt oss för att säkerställa ett väl fungerande uppdrag.

Vi är vana vid att ta över uppdrag där framförallt rekrytering inte fungerat och där föräldrar och deras ”guldkorn” sliter ut sig. Ofta får vi samtal av förtvivlade föräldrar som känner sig utnyttjade och överkörda. Det är långt ifrån alla som förstår sig på funkisföräldrar, men det gör vi!

Hos oss finns det alltid någon att bolla idéer med och vi har täta möten och uppföljningar med samtliga inblandade. Innan du kommer över till oss brukar vi ställa frågan ”Vad är en förväntad assistans för dig?” Din förväntningar är det vi kommer att utgå ifrån.

Kontakta gärna oss om du är intresserad av att veta mer om vår väl beprövade metod.

Att förmedla känslor i ord är ibland svårt

Vår känsla för en god och kvalitativ personlig assistans grundar sig på lång och egen erfarenhet som vi gärna vill dela med oss av, efter många års erfarenhet av assistans i familjelivet. Fröken Fridas Assistans vill arbeta med stort fokus på helhetsperspektivet. Det är därför en självklarhet för oss att personen som behöver assistans, föräldrar, syskon, assistenter och övriga anhöriga blir en del av denna helhet. Genom ett gott samarbete och en stark gemenskap tror vi att vi tillsammans uppnår den förväntade assistansen.

Fröken Fridas Assistans erbjuder basutbildningar för våra assistenter såsom HLR, ergonomi med mera. Med en personlig och varm prägel bemöter vi även kundens behov och önskemål av kundspecifika utbildningar.

Vi tycker att det är viktigt med en öppen dialog kring förhållningssätt, etik och moral.

Låt oss få berätta mer om vårt arbetssätt och våra tankar.